Werkend leren is bewezen effectief. Het leerrendement op de werkplek is enorm!
In hoeverre heeft jouw organisatie werken en leren al geïntegreerd? Met deze QuickScan breng je dat in kaart!

 
Resultaat
De uitkomst van de QuickScan geeft aan in welke mate jouw organisatie is ingericht als werkend lerende organisatie. Het geeft handvatten voor verbetering en dient ter inspiratie om het leren en ontwikkelen nog verder vorm te geven.
Na het invullen zie je direct je score per categorie. Daarna analyseren onze consultants jouw antwoorden en maken zij een rapport. De resultaten en benchmark worden persoonlijk met je gedeeld.

Antwoorden worden verwerkt voor persoonlijke rapportage en zijn anoniem voor de benchmark.
4%